Lezingen

Lezingencyclus ‘Menswording’

 

 

 

 

 

Lezing I: ‘Over Geluk’                                                                                                        Wat verstaan we onder ‘geluk’?                                                                                          Wie zijn gelukkig en waardoor?
Filosofische opvattingen over de wegen naar geluk.
En wat er in de weg staat om je gelukkig te voelen.                                                            Is geluk doel of bijproduct?

Lezing 2: ‘Over Zelfwording’                                                                                          ‘Jezelf zijn’ en ‘jezelf worden’ zijn begrippen die iedereen wel eens gebruikt.                   Het leven is leren en worden. Is dat wordingsproces ooit voltooid?                                 Filosofen over zelfwording (individuatie).                                                                       Zingeving als concept voor zelfwording in de moderne tijd.                                               Van ethische houding naar egocentrisme?

Lezing 3: ‘Over Ik en de Ander’                                                                                     De filosofie van Emmanuel Levinas (1906-1995).                                                              De wezenlijke dynamiek en verbinding tussen jou en mij.                                                Is mijn verhouding tot jou vrijblijvend? Of doet de ander  een appèl op mij waar ik niet aan voorbij kan gaan? Klopt het dat ‘de meeste mensen deugen’ (Rutger Bregman)?

Inleider: drs. Marcus Belle – psycholoog/ psychotherapeut                                            Waar: Dorpshuus Heino                                                                                              Wanneer: di. 16 november, di. 30 november, di. 7 december 2021, 19.30–21.30  Kosten: €7,50 per avond of €20,- voor 3 avonden.                                                Aanmelden (voor 14 oktober): info@dorpshuusheino.nl