Coaching & Supervisie

Professionals, managers en leidinggevenden moeten dagelijks talrijke beslissingen nemen die een grote impact hebben. Mensenkennis, zelfsturing en relationele vaardigheden spelen daar -naast vakkennis en marktinzicht- een grote rol in. Voor managers vraagt het wijsheid om door te zetten ‘wat moet’ en om ruimte te maken voor ‘wat nodig is’. En professionals moeten steeds een balans vinden tussen organisatie-eisen en de kwaliteit die zij in hun werk willen leggen. Deze tijd brengt bovendien tal van nieuwe onzekerheden en stress met zich mee.
Het kan dan prettig zijn om af en toe tegen een betrokken buitenstaander aan te praten. Die ontmoetingen kunnen de vorm hebben van een (on)regelmatig klankbordgesprek, met een probleemoplossend karakter. Het kan ook om een meer diepgaander traject gaan, gericht op persoonlijke groei.

Supervisie

Supervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, verspreid over langere tijd. Kern is je persoonlijke ontwikkeling in relatie tot je werk. Leren van je eigen ervaringen, om meer gebalanceerd te presteren. Waarbij het integreren van je denken, voelen, houding en handelen centraal staat.
Dat kan verschillende vormen krijgen, omdat mensen verschillend zijn én verschillend leren. Soms wil iemand ‘de dingen op een rijtje krijgen’, soms moet hij ‘voelen waar het zit’ en soms wil zij manieren leren om ‘de zaken aan te pakken’.
Anders dan bij scholing en training gaat het bij supervisie om een ‘een op een’ relatie. Dat betekent maximale aandacht voor jouw eigen verhaal. De supervisor treedt hierbij op als sparringpartner, adviseur en vertrouwenspersoon. Hij reikt directe feedback, aanwijzingen en strategieën aan.

Thema’s kunnen zijn:

  • Beter inzicht verwerven in de dynamiek van je organisatie: de wisselwerking tussen doelen, taken, procedures en samenwerkingsrelaties
  • Verhelderen van je eigen rol als professional of leidinggevende
  • Beter leren omgaan met spanningsvelden tussen de organisatiedoelen, je eigen ambities en behoeften van collega’s en opdrachtgevers
  • Verbeteren van je vaardigheden zoals communiceren, plannen en prioriteiten stellen, sturen en beïnvloeden, presentatie, conflicthantering, etc.
  • Verhogen van je eigen werkplezier, met name door goede levens- en beroepskeuzes te maken en door je eigen energie op peil te houden.

 

M a r c u s   B e l l e