Coaching jongeren

Veel jongeren hebben het moeilijk. Er komen vanuit de maatschappij veel en steeds veranderende eisen op hen af. In het algemeen kun je stellen dat zowel volwassenen als kinderen/jongeren structureel veel meer bloot staan aan prikkels dan vroeger. Zowel ouders als kinderen zijn vaak druk, er ‘moet’ van alles. Ook sociale media zorgen voor nieuwe dilemma’s, waar ouders, verzorgers en leerkrachten mee worstelen. Verder vragen persoonlijkheids- en intelligentieverschillen om een individuele benadering waar de tijd, ruimte en kennis voor ontbreken. Ondanks goede wil en veel inzet ontstaat er door dit alles vaak teveel stress. En komen rust – reinheid- regelmaat in het gedrang

Kinderen en jongeren kunnen daardoor in de knel komen. Faalangst, concentratieproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden en identiteitsvragen kunnen daar het gevolg van zijn.

De ervaring leert dat door korte, intensieve interventies er snel verbetering kan optreden. De jongere of het kind krijgt meer zelfvertrouwen en maakt beter contact: met zichzelf en met anderen.  Opvoeders, verzorgers, leerkrachten en het kind komen meer op èèn lijn. Er ontstaat meer rust en ‘voorspelbaarheid’ in de opvoeding.  En het plezier in samen leven en leren wordt hersteld.

Een begeleidingstraject kan een aantal vormen hebben. Die ook gecombineerd kunnen worden:

  • Individuele coaching van jongeren (12 – 20 jr.)
  • Pedagogische advisering aan ouders van jonge kinderen en pubers.
  • Gezinsbegeleiding bij opvoedingsproblemen

Altijd staat daarbij een contextuele en oplossingsgerichte benadering voorop. Dat wil zeggen: hoewel het kind centraal staat, worden ook de ouders (en vaak ook de leerkracht) ‘meegenomen’ in het groeiproces. En het gaat altijd om praktische oplossingen en vaardigheden.

 

J u d i t h   G e e r t m a n