Praktisch

In de intake stellen we samen vast wat uw problemen of levensvragen zijn, wat U wilt veranderen en hoe lang we daarvoor nodig denken te hebben. Soms is niet direct duidelijk wat het precieze probleem is of is er een vermoeden dat er een probleem àchter het probleem zit. Er is tijd nodig om in uw situatie ‘thuis te raken’. Wel zal er vrij snel al meer inzicht en ordening ontstaan en mogelijk ook al ideeën om dingen ànders aan te pakken. Soms kijken we terug in uw levensloop, soms blijven we in het hier-en-nu. In het vertrouwen dat wat echt belangrijk is, steeds terug zal komen. Van tijd tot tijd maken we een balans op van uw vorderingen.

Ik hanteer verschillende methodieken. Gesprek, ruimtelijke oefeningen, concentratie- en visualisatiemethoden, rationeel-emotieve training, vormen van rollenspel (Gestalt of Voice Dialogue), familieopstellingen en huiswerkopdrachten. Na het eerste gesprek vraag ik U om een intakeformulier in te vullen met Uw therapiedoelen en relevante achtergrondinformatie.

Het tarief (2022) voor individuele gesprekken is €95,- per uur. Voor relatiesessies reken ik €130,- per uur. Het intakegesprek wordt in rekening gebracht als we tot overeenstemming komen; zo niet dan is het gratis. Eenmaal per maand stuur ik een factuur. Mijn voorkeur is om de bedragen per incasso van U te innen. Daarvoor zal ik U vragen om een incassomachtiging te tekenen. Incasso is niet verplicht. De meeste verzekeraars vergoeden 40% van de kosten via de aanvullende verzekering, in de rubriek Complementaire Zorg. Kijk voor een overzicht op N.V.P.A. Coaching wordt niet vergoed, tenzij door de werkgever.

Sessies op afspraak. Voor afspraken kunt U het beste bellen tussen 13.00 – 13.45 uur. Annulering telefonisch tenminste 24 uur van tevoren.

Praktijkadres: Grote Bisschop 22, 8141 WL Heino. Er is voldoende parkeergelegenheid in de straat. Vanaf station Heino is het 15 min. lopen.

Zorgverlenersnr: 94004063. Btw nr: 138866703B01. KvK: 05071128

Wat betreft beroepscode en privacy wetgeving, zie NVPA-beroepscode

Registraties. Ik ben lid van het N.V.P.A. En heb licenties van de R.B.C.Z. en het S.C.A.G. Bent U niet tevreden over mijn hulp en/of wilt u een klacht indienen? Kijk dan op: https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1

                                                      


Omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

• Ik plan mijn afspraken zo dat u de enige cliënt bent in het huis. De deur is op slot, dus bel aan. De begroeting is zonder handen schudden. Desinfecteer uw handen met de alcohol-oplossing die staat in de hal van de praktijk. Dan komt u met al uw spullen de praktijkruimte in. Daar legt u uw jas en spullen op een plaats die ik zal aanwijzen.

• Bij gebruik van het toilet, was dan achteraf uw handen grondig met zeep of desinfectans. Na gebruik zal ik het toilet weer grondig reinigen.

• Voor en na het consult was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep.

• Voor en na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Praktijkruimte, hal en trap worden elke dag gestofzuigd, zonodig meerdere malen. Raak zo min mogelijk aan in de praktijk.

• Het gesprek doen we op 1,5 meter afstand. Ik wijs aan welke stoel voor u is.

• Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch-, video-consult of mailcontact ook mogelijk. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef instructies of oefeningen. Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in het totaal aantal vergoedingen.

• Bij het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of een consult veilig kan en ook bij de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd.

• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden/huisgenoten symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.