Marcus Belle & Judith Geertman

Marcus is psycholoog NVPA en geeft sinds 1984 psychosociale therapie, relatietherapie en supervisie. Ook heb ik veel trainingen verzorgd voor bedrijfsleven, overheid en gezondheidszorg. Daarnaast heb ik ervaring als leraar, interim-manager en bestuurder.

Ik maak deel uit van diverse netwerken van trainers en (systemisch- en lichaamsgerichte) therapeuten.
Ik ben getrouwd met Judith. We hebben een pleegdochter.

Mijn vervolgopleidingen:

  • Voice Dialogue (integratie van de ‘ikken’ van een  individu) bij het ITP, Amsterdam
  • Haptonomie Alpha (leer van de tast en de aanraking) bij de Academie voor Kinesiologie, Doorn
  • Leergang Vechtkunst bij Dennis Steussy, Amsterdam
  • Systemisch werk (Familie Opstellingen) bij Bert Hellinger Instituut, Groningen
  • Emotionally Focused Couple Therapy (EFT), Dutch University College
  • Cursussen in focussen, gestalt, enneagram, psychopathologie, provocative therapy, imaginatie, clownerie en zen meditatie.

Judith is jeugd- en jongerenwerker en gezinscoach.  SKJ geregistreerd.
Ik volgde PABO en opleidingen in supervisie en coaching. Vakspecifiek: I.A.G., Remedial teaching,  I.B., Oplossingsgericht Werken. Bekwaamde me in N.L.P., lichaamswerk en systemisch werk. Volgde en volg supervisie, intervisie en individuele coaching.

Ik ben getrouwd met Marcus.

Als jeugdige was ik mantelzorger in eigen gezin. Werkte jaren in basis- en speciaal onderwijs. Remedial teacher en intern begeleider, trainer sociale vaardigheid. Begeleidde als co-therapeut samen met Marcus jarenlang een lichaamsgerichte therapiegroep voor volwassenen.

Ik ben sinds 2006 pleegzorgwerker en opvoedingsondersteuner:  begeleiding van ouders, pleegouders, scholen en therapeuten om het kind heen. Werk steeds vaker met multiprobleem gezinnen, waar intensievere zorg nodig is. En zorgde zelf ook 5 jaar voor een pleegkind.

Het kind staat voor mij centraal. Daarbij kijk ik vooral contextueel en werk ik oplossingsgericht. Mijn methodiek is luisteren, er echt zijn, tijd nemen, erkenning geven en samen kijken naar wat werkt en waar de krachten en mogelijkheden liggen van zowel het kind/ de jongere als de omgeving.


ATHARE is een samenvoeging van twee Griekse krijgsgoden. Ze zijn broer en zus.

ATHENA
Godin van wijsheid en handvaardigheid. Helder en rationeel denkend, met veel strategisch inzicht en een koel hoofd in emotionele situaties. Ze hielp de Grieken in de Trojaanse oorlog en stond Odysseus bij in zijn zwerftochten naar huis. Ze was ook praktisch, inspireerde scheepsbouwers en vond ploegen, harken en hoofdtuigen voor paarden uit.

ARES
Beschermer, danser en minnaar. Reageert actief, hartstochtelijk en impulsief, in volledig contact met zijn gevoelens en zijn lichaam. Hij hielp de Trojanen in de Trojaanse oorlog en beschermde de burgers van Rome. Hij was de langdurige, gelijkwaardige liefdespartner van Aphrodite, had vele kinderen van wie hij hield en die hij beschermde.