Retraites & leergangen

NEEM DE AFSLAG        

Retraite rond het nemen van een (levens)beslissing
Zelfonderzoek via Benedictijnse leefregels

Zie promofilm op https://youtu.be/grzgbffKLKA

Er staat iets te gebeuren in je leven. Je hebt misschien een (levens)vraag. Of er speelt al langer een dilemma voor je. Om één of andere reden is een antwoord alsmaar heel ver weg. En toch voel je dat het tijd is voor een verandering.

Neem de Afslag is een intensieve, vierdaagse retraite, waarin je de tijd neemt voor jouw persoonlijke vraag of dilemma. Een krachtige retraite voor mensen die de moed hebben om bij zichzelf naar binnen te kijken en onder ogen te zien wat gevraagd wordt. Het fundament van dit aanbod ligt in de drie benedictijnse leefregels: Obedientia, Stabilitas, Conversio Morum – gehoor geven aan wat er van je gevraagd wordt, bestendigheid en een verbetering van je innerlijke houding.

Deze retraite wordt driemaal per jaar aangeboden. Er is plaats voor maximaal twaalf mensen.

Het programma is een uitgebalanceerde mix van persoonlijk werk, oefeningen, gezamenlijke meditaties en stilte. Met het aanbrengen van een overzichtelijke dagorde volgen we het voorbeeld van de cisterciënzers. We eten samen, in stilte. Het resultaat kan zijn dat je meer inzicht hebt in je diepere motieven, dat je blokkades oplost die jouw beslissing in de weg staan en dat je moed vat om de dingen te doen die nodig zijn.                           

Data 2024:

ma. 19 (19.30) t/m 22 februari (14.30)

zo. 2 (19.30) t/m wo. 5 (14.30) juni

do. 26 (19.30) t/m 29 september (14.30)

Locatie:            Dominicanenklooster, Huissen

Info:                 www.hebhethart.nu  of info@athare.nl

Aanmelden:     Dominicanenklooster, Huissen

_______________________________________________________________________

Leergang VAN KRACHT TOT KRACHT       

De acht taken voor de ziel

In vier dagen leidt deze leergang je langs de acht fases van het leven. Grondslag onder deze leergang: benedictijnse en mystieke wijsheid en de psychologie van Erik Erikson.

Elke levensfase kent zijn eigen ontwikkelingstaak. Als jouw taken in een bepaalde fase niet goed worden afgerond, krijg je ze in een volgende fase opnieuw op je bord; het leven eist dat je alles doorwerkt – pas daarna kun je ‘opgeruimd’ verder. In deze ervaringsgerichte leergang pleeg je als het ware ‘achterstallig onderhoud’. Je kijkt naar zaken uit je verleden, stelt het vizier scherper op wat je vandaag te doen staat en je heropent een spiritueel perspectief.

De naam Leergang Van Kracht tot Kracht is gebaseerd op een psalmvers. ‘Van kracht tot kracht gaan zij voort…’ staat er in psalm 84 geschreven over pelgrims, mensen die op tocht zijn. Kracht betekent hier: een burcht, een veilige plaats om aan te sterken en op adem te komen. En wij verstaan er ook onder: in elke levensfase nieuwe kracht ontwikkelen, die je helpt om veilig thuis te komen. De negen dagdelen dagen van deze retraite zijn bedoeld als negen van deze aanleghavens in jouw leven.

Doelen:

  • Je levenslessen oogsten
  • Afscheid nemen van doodlopende wegen
  • Je innerlijke en uiterlijke hulpbronnen adequater kunnen aanspreken
  • Het effect van stilte, meditatie en een benedictijnse houding in verband leren brengen met je levensweg

De dagen worden ingevuld met groepssessies, meditaties, werken in subgroepen en individuele (schrijf) opdrachten. Daarbij gebruiken we verschillende en verrassende werkvormen. Tussen de bedrijven door is er ruimte voor stilte en ontspanning.

Locatie:                              Dominicanenklooster Huissen

Aantal deelnemers:            maximaal 12

Data 2024:

ma. 11 (19.30) – do. 14 (14.30) maart

zo. 4 (19.30) – wo. 7 (14.30) augustus

ma. 4 (19.30) t/m/ do. 7 (14.30) november

Info:                                   www.hebhethart.nu

Aanmelden:                       Dominicanenklooster Huissen


MINDER DOEN, MEER ZIJN 

Wie helpt de helper?

Deze retraite is exclusief bedoeld voor helpers.

De wereld kan niet zonder hen. Ons sociale netwerk zou in elkaar storten zonder al die gevers die zich voor het welbevinden van anderen opofferen. En door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen wordt er een steeds groter beroep op hen gedaan.

Een helper – beroepsmatig of particulier en vaak vrouw*– is iemand die zich zeer verantwoordelijk voelt voor het welzijn van anderen. Ze voelt haarfijn aan waar ze nodig is en reageert op een appèl om hulp, nog voordat dat is uitgesproken. Ze kan het leed van anderen bijna lichamelijk meevoelen. Ze steunt anderen als die ongemak, pijn of conflicten moeten doormaken en helpt hen met praktische zaken. Zo geeft ze anderen het gevoel geaccepteerd en gewaardeerd te zijn. Een helper kan gul delen en ‘het hemd van haar gat’ weggeven. Bovendien kan ze uiterst bekwaam talloze ballen in de lucht houden. Door dit alles is zij een hoeksteen voor haar omgeving.

Maar soms lijkt het dat ze ‘nee’ zegt tegen zichzelf als ze ‘ja’ zegt tegen de ander. Een helper is zelf een slechte hulpvrager en wil graag controle houden. Omdat ze vindt dat ze alles zelf moet oplossen en voor alles zelf verantwoordelijk is. Daardoor gaat zij niet zelden over de grenzen van haar kunnen. Met onrust, gejaagdheid, overbelasting tot gevolg. Of boosheid omdat haar bijdrage onvoldoende gezien wordt. Als ze even stilvalt in haar drukke, actieve leven komt er vaak een gevoel van leegte. Met een schuldgevoel omdat ze ‘niks doet’, niet nuttig is.

Deze retraite biedt een reflectie op je helpersrol. Hoe staat het met jouw balans tussen geven en nemen? Wat is jouw diepere motief om te helpen? Wat probeer je in jezelf op te lossen door anderen te helpen? Wat levert het helpen jouzelf op en is dat genoeg voeding voor jou? Wat inspireert jou om zinvol te leven als je nìet helpt?

Bovenal biedt deze retraite tijd en ruimte voor jezelf: aandacht voor jouw thema’s door middel van theorie, gesprekken, oefeningen, opstellingen, stilte. Met meditaties en teksten uit Benedictijnse en andere spirituele tradities die ondersteuning en inspiratie bieden. Niet alleen doen maar ook zijn.

Het resultaat:

  • meer inzicht in je helpersrol
  • ervaren van ontspanning, stilte en ‘niet-doen’
  • meer instrumenten voor een goede balans tussen geven en ontvangen

* Maar waar ‘zij’ staat kan ook ‘hij’ gelezen worden.

Locatie:                              Dominicanenklooster Huissen

Aantal deelnemers:            maximaal 12

Data 2024:

zo. 7 (19.30) – wo. 10 (14.30) april

ma. 4 (19.30) – do. 7 (14.30) november

Info:                                   www.hebhethart.nu

Aanmelden:                       Dominicanenklooster Huissen