Retraites & leergangen

NEEM  DE AFSLAG  (23 – 26 juni 2022)     

Retraite rond het nemen van een (levens)beslissing
Zelfonderzoek via Benedictijnse leefregels

Zie promofilm op https://youtu.be/grzgbffKLKA

Er staat iets te gebeuren in je leven. Je hebt misschien een (levens)vraag. Of er speelt al langer een dilemma voor je. Om één of andere reden is een antwoord alsmaar heel ver weg. En toch voel je dat het tijd is voor een verandering.

Neem de Afslag is een intensieve, vierdaagse retraite, waarin je de tijd neemt voor jouw persoonlijke vraag of dilemma. Een krachtige retraite voor mensen die de moed hebben om bij zichzelf naar binnen te kijken en onder ogen te zien wat gevraagd wordt. Het fundament van dit aanbod ligt in de drie benedictijnse leefregels: Obedientia, Stabilitas, Conversio Morum – gehoor geven aan wat er van je gevraagd wordt, bestendigheid en een verbetering van je innerlijke houding.

Deze retraite wordt driemaal per jaar aangeboden. Er is plaats voor maximaal twaalf mensen.

Het programma is een uitgebalanceerde mix van persoonlijk werk, oefeningen, gezamenlijke meditaties en stilte. Met het aanbrengen van een overzichtelijke dagorde volgen we het voorbeeld van de cisterciënzers. We eten samen, in stilte. Het resultaat kan zijn dat je meer inzicht hebt in je diepere motieven, dat je blokkades oplost die jouw beslissing in de weg staan en dat je moed vat om de dingen te doen die nodig zijn.                           

Data                 do. 23 juni (19.30) – zo. 26 juni (14.30), 2022

Locatie            Dominicaner Klooster Huissen

Info                 www.hebhethart.nu  of info@athare.nl

A a n m e l d e n  

 

Leergang VAN KRACHT TOT KRACHT

De acht taken voor de ziel

In negen vrijdagen leidt deze leergang je langs de acht fases van het leven. Grondslag onder deze leergang: benedictijnse en mystieke wijsheid en de psychologie van Erik Erikson.

 

Elke levensfase kent zijn eigen ontwikkelingstaak. Als jouw taken in een bepaalde fase niet goed worden afgerond, krijg je ze in een volgende fase opnieuw op je bord; het leven eist dat je alles doorwerkt – pas daarna kun je ‘opgeruimd’ verder. In deze leergang pleeg je als het ware ‘achterstallig onderhoud’. Je kijkt naar zaken uit je verleden, stelt het vizier scherper op wat je vandaag te doen staat en je heropent een spiritueel perspectief.

Trefwoorden: stilte, meditatie, individuele oefeningen, groepswerk.

Locatie:                               School van Frieswijk in Schalkhaar (bij Deventer)

Aantal deelnemers:            maximaal 12

Data 2022:                         28 okt., 18 nov., 16 dec.

Data 2023:                         13 jan., 3 febr., 24 febr., 17 maart, 7 april en 28 april

Aanmelden:                        www.hebhethart.nu

 


Lezingencyclus ‘Menswording’

Lezing 1: ‘Over Geluk’                                                                                                     

Wat verstaan we onder ‘geluk’?
Wie zijn gelukkig en waardoor?
Filosofische opvattingen over de wegen naar geluk.
En wat er in de weg staat om je gelukkig te voelen.
Is geluk doel of bijproduct?

Lezing 2: ‘Over Zelfwording’
‘Jezelf zijn’ en ‘jezelf worden’ zijn begrippen die iedereen wel eens gebruikt.
Het leven is leren en worden. Is dat wordingsproces ooit voltooid?
Filosofen over zelfwording (individuatie).
Zingeving als concept voor zelfwording in de moderne tijd.
Van ethische houding naar egocentrisme?

Lezing 3: ‘Over Ik en de Ander’
De filosofie van Emmanuel Levinas (1906-1995).
De wezenlijke dynamiek en verbinding tussen jou en mij.
Is mijn verhouding tot jou vrijblijvend? Of doet de ander  een appèl op mij waar ik niet aan voorbij kan gaan?
Klopt het dat ‘de meeste mensen deugen’ (Rutger Bregman)?

Inleider: drs. Marcus Belle – psycholoog/ psychotherapeut
Waar: Dorpshuus Heino
Wanneer: resp. 18 nov. 2021, 15 febr. 2022 en 1 maart 2022
Kosten: €7,50 per avond of €20,- voor 3 avonden.
Aanmelden: info@dorpshuusheino.nl