Retraites & leergangen

NEEM  DE AFSLAG  (19 – 22 oktober 2023)     

Retraite rond het nemen van een (levens)beslissing
Zelfonderzoek via Benedictijnse leefregels

Zie promofilm op https://youtu.be/grzgbffKLKA

Er staat iets te gebeuren in je leven. Je hebt misschien een (levens)vraag. Of er speelt al langer een dilemma voor je. Om één of andere reden is een antwoord alsmaar heel ver weg. En toch voel je dat het tijd is voor een verandering.

Neem de Afslag is een intensieve, vierdaagse retraite, waarin je de tijd neemt voor jouw persoonlijke vraag of dilemma. Een krachtige retraite voor mensen die de moed hebben om bij zichzelf naar binnen te kijken en onder ogen te zien wat gevraagd wordt. Het fundament van dit aanbod ligt in de drie benedictijnse leefregels: Obedientia, Stabilitas, Conversio Morum – gehoor geven aan wat er van je gevraagd wordt, bestendigheid en een verbetering van je innerlijke houding.

Deze retraite wordt driemaal per jaar aangeboden. Er is plaats voor maximaal twaalf mensen.

Het programma is een uitgebalanceerde mix van persoonlijk werk, oefeningen, gezamenlijke meditaties en stilte. Met het aanbrengen van een overzichtelijke dagorde volgen we het voorbeeld van de cisterciënzers. We eten samen, in stilte. Het resultaat kan zijn dat je meer inzicht hebt in je diepere motieven, dat je blokkades oplost die jouw beslissing in de weg staan en dat je moed vat om de dingen te doen die nodig zijn.                           

Data:                 do. 19 oktober (19.30) – zo. 22 oktober (14.30), 2023

Locatie:            Dominicanenklooster, Huissen

Info:                 www.hebhethart.nu  of info@athare.nl

Aanmelden:     Dominicanenklooster, Huissen

 

Leergang VAN KRACHT TOT KRACHT (24 – 27 augustus 2023)

De acht taken voor de ziel

In vier dagen leidt deze leergang je langs de acht fases van het leven. Grondslag onder deze leergang: benedictijnse en mystieke wijsheid en de psychologie van Erik Erikson.

 

Elke levensfase kent zijn eigen ontwikkelingstaak. Als jouw taken in een bepaalde fase niet goed worden afgerond, krijg je ze in een volgende fase opnieuw op je bord; het leven eist dat je alles doorwerkt – pas daarna kun je ‘opgeruimd’ verder. In deze ervaringsgerichte leergang pleeg je als het ware ‘achterstallig onderhoud’. Je kijkt naar zaken uit je verleden, stelt het vizier scherper op wat je vandaag te doen staat en je heropent een spiritueel perspectief.

De naam Leergang Van Kracht tot Kracht is gebaseerd op een psalmvers. ‘Van kracht tot kracht gaan zij voort…’ staat er in psalm 84 geschreven over pelgrims, mensen die op tocht zijn. Kracht betekent hier: een burcht, een veilige plaats om aan te sterken en op adem te komen. En wij verstaan er ook onder: in elke levensfase nieuwe kracht ontwikkelen, die je helpt om veilig thuis te komen. De negen dagdelen dagen van deze retraite zijn bedoeld als negen van deze aanleghavens in jouw leven.

Doelen:

  • Je levenslessen oogsten
  • Afscheid nemen van doodlopende wegen
  • Je innerlijke en uiterlijke hulpbronnen adequater kunnen aanspreken
  • Het effect van stilte, meditatie en een benedictijnse houding in verband leren brengen met je levensweg

De dagen worden ingevuld met groepssessies, meditaties, werken in subgroepen en individuele (schrijf) opdrachten. Daarbij gebruiken we verschillende en verrassende werkvormen. Tussen de bedrijven door is er ruimte voor stilte en ontspanning.

Locatie:                              Dominicanenklooster Huissen

Aantal deelnemers:            maximaal 12

Data 2023:                         do. 24 augustus (19.30) – zo. 27 augustus (14.30)

Info:                                   www.hebhethart.nu

Aanmelden:                       Dominicanenklooster Huissen

 

 


MEA CULPA 

(Deze retraite is vervallen. Mocht dit thema U aanspreken, dan is een individuele sessie mogelijk)

Van schuld naar vergeving   –  een weg naar zelfaanvaarding

In vier dagen in een klooster sta je stil bij wat je hebt bereikt in je leven. En de prijs die je daarvoor soms hebt betaald: in de vorm van onechtheid, teveel concessies en/of het verraad t.o.v. je eigen diepe verlangen. We verkennen de mogelijkheden tot vergeving en wat daar voor nodig is. Op een dieper niveau gaat het hier om zelfaanvaarding.

Want soms doe of laat je dingen die tegenstrijdig zijn met je waarden. En ga je in tegen je diepere waarheid, tegen wat je echt verlangt en je werkelijke waarden. Er zijn die momenten dat je net-niet-helemaal eerlijk bent of dat je zelfs je naasten regelrecht onrecht doet. Dat speelt in persoonlijke relaties maar ook in onze verhouding tot de maatschappij.

Nu helpen inzicht en relativeren niet altijd om die beslissingen ‘recht’ te praten. Soms blijft het krom en blijft een besef van schuld en schaamte je geweten plagen. Daardoor ga je jezelf terughouden of juist overschreeuwen om het ongemak maar niet te voelen en krampachtig te voorkomen dat je last zwaarder wordt. Terwijl je vermogen en het vertrouwen om uit te (durven) reiken en jezelf echt te verbinden, juist bepalend is om je weg te vinden in het leven.

We werken  o.a. met het Bijbelverhaal van Jacob en Ezau. Met schrijfopdrachten, opstellingen,  meditaties, rituelen. Tussen de bijeenkomsten door is men in stilte. Er is gelegenheid om de diensten van de broeders in het klooster bij te wonen.

Het mogelijk resultaat is, dat je hart wat lichter, schoner, wordt. En dat je met een ‘nieuwe naam’ het leven weer voller en vertrouwender tegemoet kunt treden.