Familie & Innervoice Opstellingen

Opstellingen ochtenden op

vrijdag 19 september & 22 november, 2024

Begeleiding:                          Marcus Belle

Plaats:                                   Stilte- en Bezinningscentrum, Stationsstraat 21 in Raalte.

Tijd:                                       09.30 tot 13.30 uur

Kosten, incl. koffie/thee:      € 65, –

Opgave:                                info@athare.nl                        

Er is steeds plek voor 3 vraag inbrengers. Ook als representant ben je van harte welkom.

Wat zijn familie opstellingen?

Elk lid van een familie blijft energetisch altijd aanwezig in de familiestructuur. Zelfs de mensen die er niet meer zijn door overlijden, emigratie of scheiding. Volgens sommigen tot in de 7e generatie. Zowel positieve levenskracht als onopgeloste problemen worden op een nog onverklaarbare manier* doorgegeven aan volgende generaties. Zo kan iemand zich identificeren met iemand uit het verleden en een deel van diens lotsbepaling a.h.w. ‘overnemen’. Dat gebeurt op onbewust niveau, vanuit liefde, om het systeem compleet en heel te houden. Maar tegelijk is hij/zij dan niet helemaal zichzelf, leeft niet helemaal zijn/haar eigen leven.
Door de familiestructuur neer te zetten in de ruimte, waarbij groepsdeelnemers de plaats innemen van de familieleden, worden de relaties zichtbaar. Dit kan ook in een individuele coaching, waarbij vloerankers personen symboliseren. Door posities in de opstelling in beweging te laten komen, kunnen ‘verstrikkingen’ losser worden gemaakt en kan de liefde op een gezondere manier gaan stromen.
*Zie de parallel met het kwantumveld uit de natuurkundige kwantumtheorie.

Mijn begeleidingsstijl
Sinds de ontdekking van opstellingen door Bert Hellinger is het werk doorontwikkeld. Er zijn specialisaties ontstaan, zoals de opstelling van het Verlangen. En verschillende begeleidingsstijlen zoals de ‘zichzelf opstellende opstelling’. Zelf hanteer ik de meer klassieke vorm, waarin de opstelling vrij strak wordt begeleid. En waarin zowel personen (uit verleden en heden), archetypen (zoals de Liefde) of kwaliteiten (zoals Werklust) kunnen worden opgesteld. Opstellingen hoeven niet altijd te gaan over het verleden. Zo maak ik graag combinaties met Voice Dialogue: subpersonen binnen het individu zelf in het hier-en-nu. Bv. het Innerlijk Kind, de Beschermer, de Criticus. Als vanzelf worden dan meestal ook de verstrikkingen uit het verleden zichtbaar.
Bij mijn stijl hoort ook het heel precies zoeken naar helende uitspraken. Zo is het geven van erkenning een basisprincipe in een gezonde relatie en het ontbreken daarvan een ziekmakende. Erkenning geven èn vragen heeft te maken met het nemen van verantwoordelijkheid voor gevoelens, daden, verlangens, intenties. In de vorm van rituele uitspraken door representanten heeft dit vaak een krachtige werking in het helen van relatiewonden.
Verder gebruik ik vaak humor om zware kost wat lichter te maken, te relativeren.
Doel van dit alles is het weer volledig herstellen van de onderbroken uitreikende beweging van de probleeminbrenger. Elk levend wezen – zelfs al in de baarmoeder- heeft van nature een impuls om uit te reiken naar zijn omgeving. Aanvankelijk om te ontvangen, later ook om te geven. Deze beweging kan door negatieve ervaringen geblokkeerd raken. Met als gevolg dat iemand geen liefde meer kan geven c.q. geen hulp meer durft te vragen. Kortom: niet meer durft te vertrouwen. Waardoor er altijd verstoringen in relaties èn in de eigen creativiteit/ spontaniteit ontstaan.

Hebt u belangstelling? Geef u op voor mijn verzendlijst via info@athare.nl en u ontvangt automatisch bericht.

M a r c u s   B e l l e