2

Hij sluit heel goed aan op jouw vragen in het hier en nu, en gebruikt verrassende methodieken ter verdieping en verduidelijking